Firmaprofil 

 

Rådgivende ingeniørfirma -Energikonsulentfirma

 
Geografisk dækning: Sjælland, Fyn og Jylland.

Virksomheden er beskikket energikonsulent.
 
Vi er specialiseret i energimærkning samt komplicerede VVS-installationer og ventilationsanlæg.

Vi er et moderne og fleksibelt firma, der har speciale i energimærkning af flerfamiliehuse og handel /service / offentlige bygninger - ( kontor, butik , lager / hal ).

Energimærkningen foretages af bygningsingeniør med bredt erfaringsgrundlag.
  
Energimærkning af høj kvalitet, præcision og let forståelige og konkrete skematiske oversigter, der tydeligt anviser energirigtige og rentable forbedringsforslag.

Energimærkning udført på baggrund af omfattende og detaljeret registrering af bygningsdele, varme, - og vandinstallation, samt belysningsanlæg og ventilationsanlæg.
 

Tilsluttet BfBE – Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter.
 
ISO – Certificeret Energimærkningsfirma efter 1. maj 2011.
 

VVS-Projekt.dk - fremlægger referencer, der bekræfter:
Kunden har fordel af VVS-Projekt.dk  –  ”Energimærkning med overblik”.

Registrering og udførelse med stort erfaringsgrundlag, paratviden om myndighedskrav, normer og standard samt energirigtige løsninger.

Attraktiv energimærkning med sikkerhed for at kunden opnår en konkret energioversigt over rentable forslag og andre forslag, der kan udføres i sammenhæng med renovering og vedligeholdelse.

Energimærkning baseret på 20 års erfaring med fremsynet rådgivning indenfor vvs og ventilation – heriblandt erfaring som udførende vvs-entreprenør, og udførende ventilationsentreprenør.
 
Energimærkningsforslag vil være medvirkende til:
  • at kompensere for stigende energipriser, nedbringe varmeudgifter og el-udgifter.
  • at øge ejendommens generelle energiniveau – herunder øget attraktivt udlejningsgrundlag / salgsværdi.
  • at opdatere klimaskærm og installationer til et tidssvarende energirigtigt niveau.
 
Tilgodeser seneste gældende bygningsreglement, (BR-10) og Dansk Standard (DS).
 
Ved energimærkning foretages samtidig foreløbig registrering af emner, der kan påvirke den daglige driftsikkerhed af ejendommens installationer.

Udførelse tilbydes i åben, imødekommende og positiv dialog der tilgodeser, at alle parter er fortrolige med sagsgangen i den forestående opgave.
 

Udover energimærkning kan vi tilbyde: 
  • tilstandsvurdering af ventilations- og varmeanlæg samt kedelanlæg (optimeringsforslag og budget).
  • fejlfinding, registrering, årsagssammenhæng og rekonstruktion / forbedringsforslag.
  • Lavt prisniveau – baseret på brug af opdateret teknisk paratviden. (Normgrundlag , myndighedskrav, m.v.)
Herunder udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner for bygningsdele og energirigtige vvs-installationer.             
Oversigtsskemaer over den vurderede restlevetid på ældre installationer, samt redegørelse over de forventede anlægsomkostninger til vedligehold – for de næste 5, 10, 15 og 20 år.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VVS-PROJEKT.DK

4700 Næstved
 
CVR: 27783392
 
TLF.: + 22 45 83 23

 

 

 

Klimaskærm
Ventilation

Varme

Belysning
© Design-Line DanmarkLicensed by VVS-PROJEKT.dk  V.5.6-3-67426 
Startside Firmaprofil Branche Fejlfinding Hvad er energimærket Hvorfor energimærkning Kontakt Åbningstider Rådgivning  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark