Fejlfinding 

 
Uddrag af VVS-PROJEKT.dk´s overordnede checkliste til fejlfinding:
 
• Ældre anlæg hvor funktion og kvalitet ikke stemmer overens med det tilsigtede og den egentlige målsætning. (Årsag kan skyldes teknologisk forældelse / nedslidning - eller det givne valg af funktionsprincip)

• Kontrol af vand- og varmeforbrug
 
• Kontrol af installationsprincip og automatikfunktion
 
• For høje driftsudgifter – pga. utilstrækkelig individuel zonestyring
 
• For kolde lokaler om vinteren
 
• For varme lokaler om sommeren
 
• For ringe hygiejnisk luftkvalitet
 
• Forurenende partikler ved arbejdspladsen
 
• For megen træk (luftstrømninger, trækgener)
 
• For støjende ventilationsanlæg og varmeanlæg
 
• For ringe virkningsgrad på ventilatorer og el-motorer
 
• Utilstrækkelig genvinding eller behovsstyring
 
• For lavt vandtryk
 
• For koldt brugsvand
 
• Bakterier i brugsvand
 
• For ringe afkøling på fjernvarme
 
• Utilstrækkelig instruktion og servicevejledning
 
• Utilstrækkelig information om konsekvens af en given installationsform
 
• Manglende indreguleringsanordninger og / eller indstilling af flow
 
• Manglende lyddæmpende foranstaltninger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VVS-PROJEKT.DK

4700 Næstved

CVR: 27783392

TLF.: + 22 45 83 23


Klimaskærm
Ventilation

Varme

Belysning
© Design-Line DanmarkLicensed by VVS-PROJEKT.dk  V.5.6-4-67424 
Startside Firmaprofil Branche Fejlfinding Hvad er energimærket Hvorfor energimærkning Kontakt Åbningstider Rådgivning  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark